• numaphon@gmail.com; info@thailawconsult.com
  • 081-759-8181, 095-874-9974
  • 2019-08-17
  • ผู้ดูแลระบบ

จำเลยคนหนึ่ง ในคดีที่ราษฎรฟ้องเอง ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง จำเลยนี้ที่อ้างว่ามีอาชีพเป็นทนายความ (ย้ำนะคะ "ทนายความ") ได้ยื่นคำร้องขอพยานเอกสารที่อยู่ในครอบครองของหน่วยงานหนึ่ง โดยให้เหตุผลในคำร้องว่า "จำเลยประสงค์จะนำเอกสารสำคัญเกี่ยวกับคดีมาถามค้าน เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของโจทก์ และพยานโจทก์ที่จะนำสืบ จึงเป็นเอกสารที่ต้องหมายเรียกมาศาล"

ศาลท่านมีคำสั่งในคำร้องว่า "พิเคราะห์แล้ว ศาลยังไม่ได้ประทับรับฟ้องโจทก์ จำเลยยังไม่มีสิทธิ์นำสืบพยาน หากประสงค์จะใช้เอกสารใดถามค้าน ต้องดำเนินการให้ได้เอกสารมาเอง ทั้งในชั้นนี้ไม่ปรากฏว่าเอกสารที่ขอให้ศาลออกหมายเรียกเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงในคดีอย่างไร จึงไม่อนุญาต"

เรามาดูข้อกฎหมายที่ศาลอ้างในคำสั่ง ซึ่งไม่ต้องอาศัยฎีกาใด ๆ ทั้งสิ้น ตรงตามตัวบทเลย ถ้าทนายท่านนั้นไม่ทราบว่าตัวบทกฎหมายบัญญัติไว้ว่าอย่างไร พี่ตุ๊กตาขอนำตัวบทมาลงให้ศึกษานะคะ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165

ในคดีซึ่งพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ในวันไต่สวนมูลฟ้องให้จำเลยมาหรือคุมตัวมาศาล ให้ศาลส่งสำเนาฟ้องแก่จำเลยรายตัวไป เมื่อศาลเชื่อว่าเป็นจำเลยจริงแล้ว ให้อ่านและอธิบายฟ้องให้ฟัง และถามว่าได้กระทำผิดจริงหรือไม่ จะให้การต่อสู้อย่างไรบ้าง คำให้การของจำเลยให้จดไว้ ถ้าจำเลยไม่ยอมให้การ ก็ให้ศาลจดรายงานไว้ และดำเนินการต่อไป

จำเลยไม่มีอำนาจนำพยานมาสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิในการที่จำเลยจะมีทนายมาช่วยเหลือ

ในคดีราษฎรเป็นโจทก์ ศาลมีอำนาจไต่สวนมูลฟ้องลับหลังจำเลย ให้ศาลส่งสำเนาฟ้องแก่จำเลยรายตัวไป กับแจ้งวันนัดไต่สวนให้จำเลยทราบจำเลยจะมาฟังการไต่สวนมูลฟ้อง โดยตั้งทนายให้ซักค้านพยานโจทก์ด้วยหรือไม่ก็ได้ หรือจำเลยจะไม่มาแต่ตั้งทนายมาซักค้านพยานโจทก์ก็ได้ ห้ามมิให้ศาลถามคำให้การจำเลย และก่อนที่ศาลประทับฟ้องมิให้ถือว่าจำเลยอยู่ในฐานะเช่นนั้น

ข้อสังเกต

น้อง ๆ ทนายป้ายแดง หรือป้ายดำ หมั่นใส่ใจศึกษาข้อกฎหมาย แล้วอย่ากระทำการใด ๆ ให้ผิดกฎหมาย เพราะหากไม่คล่องแคล่วในตัวบทกฎหมาย จนต้องตกเป็นจำเลย แล้วจะมาอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะคะ เพราะประชาชนทุกคนถือว่าต้องรู้กฎหมาย แล้วทนายล่ะคะ ยิ่งต้องรู้และเชี่ยวชาญกฎหมายยิ่งกว่า อย่าทำให้ชื่อเสียงทนายเสื่อมเสีย และที่สำคัญยิ่ง อย่าใช้ใครเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งคนอื่นนะคะ  :-P

แชร์สิ่งนี้