• numaphon@gmail.com; info@thailawconsult.com
  • 081-759-8181, 095-874-9974
  • 2019-09-03
  • ผู้ดูแลระบบ

เจ้าของที่ดินมีเจตนายกที่ดินให้แก่ “น้องชาย” แต่จดทะเบียนนิติกรรมเป็นการ “ขาย” ดังนี้ ถือได้ว่าการจดทะเบียนนิติกรรมการ "ขาย" ที่ดินนั้น ก็เพื่ออำพรางนิติกรรมการ “ให้” ทำให้นิติกรรมการ “ขาย” ที่ดินเป็นการแสดงเจตนาด้วยสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างคู่กรณี ดังนั้น นิติกรรมการ “ขาย” ที่ดินดังกล่าว ย่อมเป็นโมฆะ

การที่เจ้าของที่ดินจดทะเบียนนิติกรรมการ “ขาย” โดยมีวัตถุประสงค์ในการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน คือ ที่ดิน เช่นเดียวกับนิติกรรมการ “ให้” ต่างกันเพียงว่า “มีค่าตอบแทน” แก่กันหรือไม่เท่านั้น ย่อมถือได้ว่าการจดทะเบียน “ขาย” ที่ดินดังกล่าว เป็นการทำหนังสือและจดทะเบียนสำหรับการ “ให้” ที่ถูกอำพรางด้วยนิติกรรมการ “ขาย” ที่ดิน

นิติกรรมการ “ให้” ที่ดิน จึงไม่เป็นโมฆะ และมีผลบังคับได้

แชร์สิ่งนี้