• numaphon@gmail.com; info@thailawconsult.com
 • 081-759-8181, 095-874-9974
 • 2019-09-04
 • ผู้ดูแลระบบ

(2)  อำนาจหน้าที่เฉพาะอย่างที่กฎหมายบังคับให้ปฏิบัตินอกเหนือจากการชำระหนี้และการแบ่งปันมรดก

อำนาจหน้าที่ดังกล่าวมี 9 ประการคือ

 1. การทำบัญชีทรัพย์มรดก
 2. การจัดการศพของเจ้ามรดก
 3. การสืบหาตัวผู้มีส่วนได้เสีย
 4. การเรียกเก็บหนี้สิน
 5. การส่งเงินและทรัพย์สินเข้ากองมรดก
 6. การแถลงความเป็นไปในการจัดการมรดก
 7. การปฏิบัติตามที่ศาลหรือทายาทสั่ง
 8. การแจ้งหนี้สินระหว่างผู้จัดการกับกองมรดก
 9. การทำรายงานแสดงบัญชีการจัดการมรดก


แชร์สิ่งนี้